Stronę odwiedziły 403 osoby

Udział wody chłodniczej w całkowitym jej zużyciu przemysłowym wynosi więcej niż 80%. Woda chłodnicza ma bardzo duże znaczenie w wielu procesach przemysłowych. Ze względu na stale rosnące koszty poboru wody świeżej konieczne jest dzisiaj wielokrotne wykorzystywanie wody chłodniczej.

Sukces ekonomiczny całego przedsiębiorstwa lub jego ważnych wydziałów jest więc zależny od efektywności systemu wody chłodniczej.

Efektywny system oszczędza koszty i wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstwa. Koszty uzdatnienia i przygotowania wody chłodniczej dopływającej do stosunkowo dużego obiegu chłodniczego są w przeważającej liczbie przypadków znacznie niższe od uzyskanych oszczędności wynikających ze zmniejszenia poboru wody świeżej.

Nasze doświadczenia pokazują niezbicie, że często nawet małymi zabiegami można osiągnąć nieoczekiwany wzrost wydajności systemu.