Stronę odwiedziło 1211 osób

Systemy uzdatniania wody

Firma nasza zapewnia pełen zakres usług w dziedzinie uzdatniania wody począwszy od opracowania koncepcji, poprzez projekt techniczny stacji wodnej, produkcję urządzeń własnych i dostawy urządzeń zagranicznych, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferujemy stacje uzdatniania wody z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii w zakresie:

  • filtracji, odżelaziania i odmanganiania, odkwaszania wody
  • zmiękczania, dekarbonizacji i demineralizacji metodą wymiany jonowej
  • technik membranowych takich jak ultrafiltracja, odwrócona osmoza
  • korekcji parametrów wody przy pomocy układów dozowania
  • tradycyjnych i najbardziej nowoczesnych technik dezynfekcji wody

Poprzez wybór i zastosowanie odpowiednich technologii zapewniamy racjonalizację gospodarki wodnej zawracaniu wody w procesach produkcyjnych i oszczędnemu jej użytkowaniu.

Przeprowadzamy również modernizacje i remonty działających już stacji uzdatniania wody.

Oprócz zapewnienia Państwu bezpośrednio produktów do uzdatniania wody w różnych obiegach prowadzimy równolegle nadzór technologiczny nad jakością wody i stanem technicznym urządzeń dostarczonych przez nas bądź inne firmy tak, aby zoptymalizować ich zużycie a Państwu zapewnić jak najlepszą jakość wody i zadowolenie z naszej współpracy. Nazywamy to "SERWISEM WODNYM" tzn. stałą opieką nad jakością wody i stanem urządzeń jest przekazywana Państwu w formie okresowych raportów zawierających wyniki pomiarów jakości wody, ich interpretacją oraz sugestiami co można zrobić w celu polepszenia jej parametrów - o ile zachodzi taka potrzeba. W tej dziedzinie współpracę opieramy na bazie stałych umów.

Gwarantujemy Państwu szybą i skuteczną interwencję SERWISU w przypadku awarii stacji uzdatniania wody.