Stronę odwiedziło 1218 osób

Dezynfekcja UV, CLO2

Generatory dwutlenku chloru (ClO2)

Dwutlenek chloru dzięki swoim znakomitym właściwościom dezynfekcyjnym i utleniającym znajduje od lat szerokie zastosowanie w procesach uzdatniania wody i ścieków. Może być on stosowany zarówno na etapie utleniania wstępnego jak i przy dezynfekcji końcowej.

Zalety dwutlenku chloru stosowanego w procesach utleniania wstępnego:

  • skuteczne utlenianie związków nieorganicznych (Fe2+, Mn2+, NH4+, ... ),
  • utlenianie prekursorów THM (Trójchlorometanów),
  • skuteczna redukcja chlorofilu,
  • redukcja smaku i zapachu wody poprzez eliminację glonów i ograniczenie tworzenia związków chloroorganicznych.

Zalety dwutlenku chloru stosowanego w dezynfekcji:

  • wysoka skuteczność w szerokim zakresie pH przeciwko wirusom, bakteriom i cystom pierwotniaków (wzrost pH powoduje wzrost skuteczności)
  • wymagana niska dawka dezynfekcyjna
  • wysoka stabilność dwutlenku w wodzie co przedłuża wydatnie czas działania dezynfekcyjnego np. w stosunku do chloru
  • skuteczne działanie na bakterie gromadzące się w biowarstwie powstałej na ściankach rurociągów

Generatory dwutlenku chloru przeznaczone są do wytwarzania roztworu wodnego ClO2 w oparciu o reakcję kwasu solnego (HCl) z chlorynem sodowym (NaClO2). Produkcja dwutlenku chloru może odbywać z wykorzystaniem reagentów rozcieńczonych lub stężonych.

Powstały w komorze reakcyjnej dwutlenek chloru wprowadzany jest do mieszacza przez który przepływa woda transportowa. Tak powstały roztwór roboczy jest wprowadzany do rurociągu wody uzdatnianej. Cały proces wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru odbywa się w sposób kontrolowany.

Dawka dozowana do rurociągu jest proporcjonalna do przepływu wody a układ pomiaru zawartości dwutlenku chloru na wylocie stacji stanowi końcowe zabezpieczenie przed przedozowaniem. Komora generatora jest stale wietrzona poprzez filtr węglowy co stanowi zabezpieczenie przed przedostaniem się trującego dwutlenku chloru w formie gazowej do otoczenia. Dodatkowym zabezpieczeniem jest montowany w pomieszczeniu reaktora detektor gazowego ClO2 z instalacją alarmową.

Wykonanie instalacji z generatorem dwutlenku chloru musi być bezwzględnie poprzedzone wykonaniem odpowiedniego projektu technologiczno-technicznego zatwierdzonego przez lokalne służby Inspekcji Sanitarnej.

Projekt powinien uwzględniać ewentualne ograniczenia wynikające ze składu wody poddanej obróbce ClO2 jak i wytyczne instalacyjne i lokalizacyjne dotyczące montażu generatora oraz przygotowywania i składowania chemikaliów.